Makhno-bevægelsen 1918-1921

 

 

 Daniell Marcussen 

 

 


 

“Sejr eller døden. Det er det valg som bønderne i Ukraine står overfor på nuværende tidspunkt. Men vi vil ikke alle forsvinde. Der er alt for mange af os. Vi er selve menneskeheden.”

 

1.0 Indledning

                1.1 Emne introduktion

                1.2 Problemstilling

                1.3 Disposition og metodeovervejelser

                1.4 Praktiske oplysninger til læseren

2.0 Kilder og historiografi

3.0 Ideologisk Baggrund

                3.1 Marxismen

                                3.1.1 Leninismen

                                                3.1.1.1 Revolutionsopfattelse                                           

                                                3.1.1.2 Partiopfattelse

                                                3.1.1.3 Det post-revolutionære samfund - stat

                                                3.1.1.4 Revolutionens forsvar - hær                                                               

                3.2 Anarkismen

                                3.2.1 Makhnovismen 

                                                3.2.1.1 Revolutionsopfattelse                                           

                                                3.2.1.2 Anarkisternes rolle                                             

                                                3.2.1.3 Det post-revolutionære samfund - føderation

                                                3.2.1.4 Revolutionens forsvar - milits- og partisanhær

4.0 Historisk baggrund

                4.1 Revolutionens udvikling i Rusland

                                4.1.1 Revolutionerne i 1917

                                4.1.2 Arbejdernes selvorganisering

                                4.1.3 Bolsjevikkernes rolle i 1917

                                4.1.4 Afvikling af rådsdemokratiet og selvforvaltningen

                                4.1.5 Brest-Litovsk freden

                                4.1.6 Oppositionen undertrykkes

                                                4.1.6.1 Anarkisterne

                                                4.1.6.2 De venstre-socialrevolutionære

                                4.1.7 Borgerkrig og krigskommunisme

                                4.1.8 Kronstadt og den 10. partikongres

                4.2 Revolution og kontrarevolution i Ukraine

                                4.2.1 Ukraines februar og oktober

                                                4.2.1.1 Den liberal-nationale bevægelse

                                                4.2.1.2 Den sociale revolution

                                4.2.2 Brest-Litovsk og Tysk/Østrig-Ungarsk besættelse

                                4.2.3 Makhno-bevægelsen

                                                4.2.3.1 Nestor Makhno

                                                4.2.3.2 Fra partisan grupper til Makhno-hær

                                                                4.2.3.2.1 Makhno-partisanernes taktik

                                                4.2.3.3 Kampen mod besættelsestropperne

                                                4.2.3.4 Kampen mod de liberal-nationale

                                4.2.4 Den lange fred

                                                4.2.4.1 Denikin-fronten

                                                4.2.4.2 Militær alliance med kommunisterne

                                                4.2.4.3 Organisering af det befriede område

                                4.2.5 Første strid med kommunisterne

                                                4.2.5.1 Den 3. regionale kongres og Dybenkos angreb

                                                4.2.5.2 Blokade mod Makhno-hæren

                                                4.2.5.3 Den 4. regionale kongres

                                                                4.2.5.3.1 Ordre nr. 1824

                                                4.2.5.4 Åbning af fronten

                                4.2.6 Den lange tilbagetrækning

                                                4.2.6.1 Peregonovka-slaget

                                4.2.7 Den korte fred

                                                4.2.7.1 Militære fejltagelser

                                4.2.8 Anden strid med kommunisterne

                                                4.2.8.1 Diplomatisk skuespil

                                                4.2.8.2 Makhno lovløs og kommunistisk angreb

                                                4.2.8.3 Krig og den røde terror

                                4.2.9 Militær og politisk alliance med kommunisterne

                                                4.2.9.1 Krigen mod Wrangel

                                4.2.10 Tredje strid med kommunisterne

                                                4.2.10.1 Ordre om opløsning af Makhno-hæren

                                                4.2.10.2 Den sidste krig og flugten

5.0 Tre forskellige tilgange til forståelsen af Makhno-bevægelsen

                5.1 Kontrarevolutionær

                                5.1.1 Kulak bevægelse

                                5.1.2 Nationalisme og selvstændighed

                                5.1.3 Antisemitisme

                                5.1.4 Forholdet mellem Makhno og Denikin/Wrangel

                5.2 Banditter

                                5.2.1 Hobsbawms sociale-banditter og Makhno

                5.3 Revolutionære anarkister

                                5.3.1 Anarkistisk hær

                                                5.3.1.1 Vold og anarkisme

                                5.3.2 Militær organisering

                                                5.3.2.1 Frivillighed eller mobilisering

                                                5.3.2.2 Demokrati og diktatur

                                                5.3.2.3 Selv-disciplin og dødsstraf

                                5.3.3 Civil organisering

                                                5.3.3.1 Organisering på landet

                                                5.3.3.2 Organisering i byerne

                                5.3.4 Forholdet til de anarkistiske organiseringer

                5.4 Delkonklusion

6.0 Hvorfor blev Makhno-bevægelsen undertrykt

7.0 Konklusion

8.0 Perspektivering

9.0 Bilag

                Bilag 1: Petropavlovsk-resolutionen

                Bilag 2: Anti-Makhno plakat

                Bilag 3: Forside af bladet Krokodil nr. 24, 1936

                Bilag 4: Ordre nr. 1824

                Bilag 5: Proklamation fra Makhno-bevægelsen

10.0 Litteraturliste

 


Source: by kind permission of the author

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab