Upprop från makhnovisterna till sina bröder inom Röda Armén

DE REBELLISKA REVOLUTIONÄRERNA OCH MAKHNOVISTERNA

 


Hejda dig! 

Läs! 

Tänk efter!

Kamrat inom Röda Armén!

Du har skickats hit av dina kommenderande kommissarier för att bekämpa de upproriska och revolutionära makhnovisterna.

På order av ditt befäl kommer du för att förstöra ett fredligt land, du förföljer, arresterar och mördar människor som du inte känner personligen men som man har förklarat för dig är folkets fiender. Man säger dig att makhnovisterna. är banditer eller kontrarevolutionärer. Man befaller dig, utan att fråga dig. Man låter dig marschera som din befälhavares ödmjuka slav. Du fängslar och du dödar! Vem? Varför? Av vilka skäl?

Tänk efter, kamrat ur Röda Armén! Tänk efter, arbetare och bönder, som nu tjänar nya herrar med det välklingande namnet 'arbetar- och bondemakt'!

Vi är det upproriska makhnovistiska revolutionärerna, samma arbetare och bönder som ni, våra bröder inom Röda Armén!

Vi har gjort uppror mot förtrycket och förnedringen; vi kämpar för ett bättre och ljusare liv. Vårt framtidsmål är att nå fram till en arbetargemenskap utan några auktoriteter, utan parasiter och utan kommissarier. Omedelbart vill vi upprätta en fri rådsrepublik utan någon bolsjevikisk auktoritet, utan förtryck av något parti.

Den kommunistisk-bolsjevikiska regeringen har sänt ut er på en straffexpedition. Den skyndar sig att sluta fred med Denikin, med de rika polackerna och med de andra skurkarna i Vita Armén för att på sa sätt lättare kunna få bukt med den folkliga och revolutionära upprorsrörelsen, med de förtryckta som reser sig för att kasta av sig oket och regeringsmakten, vem som än innehar den.

Men vi fruktar inte hotet från de vita och röda befälhavarna!

Mot våldet ställer vi våld. Om det behövs kommer vi, en handfull män, att jaga de röda regeringstrupperna på flykten. Ty vi är fria och gripna av, friheten! Vi är revolutionärer som har rest oss och den sak som vi försvarar är rättfärdig.

Kamrat! Tänk efter med vem och mot vem du slåss.

Var ingen slav! Var en man!

DE REBELLISKA REVOLUTIONÄRERNA OCH MAKHNOVISTERNA


Source: www.arbetarmakt.nu

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab