Till Kronstadtrevoltens minne

Nestor Makhno


Den Sjunde Mars är ett datum som väcker upprivande känslor bland de av den såkallade "Unionen av Socialistiska Sovjetrepublikers" arbetare som deltog på ett sätt eller annat i händelserna som ägde rum det datumet i Kronstadt. Åminnelsen av samma datum är lika smärtsamt för alla länders arbetare, eftersom det väcker minnet av vad Kronstadts fria arbetare och matroser krävde av sin röda bödel, det "Ryska Kommunistpartiet", och dess verktyg, "Sovjet"-regeringen, vilka gjorde sitt bästa för att döda den ryska revolutionen.

Kronstadt krävde av dessa statistiska bödlar att de gav städernas och landsbygdens arbetare tillbaka allt vad som tillhörde dem, eftersom det var de som hade genomfört revolutionen. Kronstadtisterna insisterade på det praktiska genomförandet av Oktoberrvolutionens grunder:

Fritt valda sovjeter, yttrandefrihet och pressfrihet åt arbetare och bönder, anarkister och vänster-socialrevolutionärer.

Det Ryska Kommunistpartiet betraktade detta som en oskälig utmaning mot dess ställning som monopolist inom landet och, med sitt fega bödelsansikte dolt bakom revolutionärens och arbetarvännens mask, stämplade de Kronstadts fria matroser och arbetare som kontrarevolutionärer och sände mot dem tiotusentals lydiga snutar och slavar: tjekister, Kursanty (1), partimedlemmar... med hänsikten att massakrera dessa anständiga kämpar och revolutionärer - Kronstadtisterna - vilka hade ingenting att skämmas för inför de revolutionära massorna, deras enda brott var att ha känt ilska över det Ryska Kommunistpartiets lögner och feghet, vilka trampade på arbetarnas rättigheter och på revolutionen.

Klockan 18.45 den sjunde Mars, 1921, utbröt en storm av artilleri mot Kronstadt. Kronstadt, vilket bara var naturligt och oundvikligt, kämpade emot. De kämpade inte bara emot för sina kravs skull, utan också för de av landets andra arbetare som kämpade för sina revolutionära rättigheters skull, godtyckligt krossade av de bolsjevikiska myndighterna.

Deras motstånd gav gjenljud över ett förslavat Ryssland som stod redo att sluta upp bakom deras rättvisa och hjältemodiga kamp, men dessvärre var maktlös att göra så, eftersom det hade blivit avväpnat, ständigt exploaterat och hållen i bojor av Röda Arméns och Tjekans repressiva avdelningar, särskilt utformade för att bryta ner landets fria ande och fria vilja.

Det är svårt att gissa antalet förlorade bland Kronstadts försvarare och bland Röda Arméns blinda massa, men vi måste vara på det kalra med att det översteg tiotusen döda. För det mesta var det arbetare och bönder, själva det folk Lögnens Parti hade använt i syfte att gripa makten, genom att lura dem med löften om en bättre framtid. Det hade, enbart för sina egna partiintressers syfte, använt dem i åratal, för att sprida och befästa sin allsmäktiga dominans över landets ekonomiska och politiska liv.

Kronstadt försvarade det absolut bästa av arbetarnas och böndernas kamp i den ryska revolutionen mot bolsjevikernas oligarki. Av den anledningen utrotade oligarkerna Kronstadtisterna, några direkt efter den militära segern, resten i de fängelsehålor och bunkrar de ärvt från den tsaristiska och borgerliga regimen. Därför måste sjunde Mars självklart förstås som en oerhört smärtsam årsdag för alla länders arbetare. Därför är det inte bara bland ryska arbetare som det smärtsamma minnet av de Kronstadts revolutionärer som dog i kampen och de överlevande som fick ruttna bolsjevikiska fängelser skall väckas på detta datum. Men gnäll kommer inte att lösa detta problem: förutom att högtidlighålla sjunde Mars, borde alla länders arbetare arrangera möten överallt för att protestera mot de nidingsdåd som begicks i Kronstadt av det Ryska Kommunistpartiet mot revolutionära arbetare och matroser och kräva frigivningen av de överlevande som tynar bort i bolsjevikiska fängelser eller är internerade i finska koncentrationsläger.

Delo Truda Nr10, Mars 1926, sida 3-4.

 

1. Officerskadetter i Röda Armén - not av Alexandre Skirda


Source: Translator, svart-morgon.blogspot.com

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader