No. D.M. 6211

Ministerstwo Spraw Zagraniczynych


Ministerstwo Spraw Zagraniczynych

Warsawa, dn. sierpnia 1922 R.

No. D.M. 6211

W związku z pismem z dnia 28 lipca r.b. No T.B.B. 4141 Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawiadami, iż stojąc zasadniczo na stanowisku zupełnego przerwania wszelkich dalszych rozmów lub korespondencji dyplomatycznej z Rządem Ukraińskim w sprawi e Machno, jednak uważa za wskazane wewnętrzne zlikwidowanie tej sprawy.

W powyżej wskazanem piśmie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraża opinję, iż "Rząd Polski nie może zatem odmawiać Machno charakteru azylanta politycznego i trak tować go wyłacznie jako pospolitego przestępcę kryminalnego". Zgadzając się najzupełniej z tą opinją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśla w niej jednak moment ciażenia zarzutów kryminalnych na Machno, który dokonał szereg napadów, kwalifikujacych się jako bamytyzm i wychodząc z tego założenia wypowiada się za wysłaniem Machno z granic Polski, oczywiście nie na Ukraine, lecz zagranicę.

Tego rodzaju wewnetrzne załatwienie sprawy Machno, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uważa za wyjście najbardziej pożądane, jak ze względów politycznych tak i wszelkich in nych.

Dyrektor Departamentu Politycznego:

Do Ministerstwa Spraw Wewnetrznych
Wydział Bezpieczeństwa Publicznego.

 


Source: Anarchist Federation (Poland)

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader