Махновщината и Анархизмът

Революционната въстаническа армия на Украйна (Махновци)


Отрицателното отношение на Махновщината към капитализма и държавата означава, че това движение е чисто анархистическо. Масовото участие на трудещите се свидетелства, че Махновщината като социално явление стои далече от всякакви утопии и фантазии.

Можем смело да заявим, че Махновщината и анархизма са тъждествени, т.е. са едно и също.

Махновското движене, съзнателно опиращо се на принципите на анархизма, т.е. на правото на свободен труд, на общественото самоуправление, на основите на безвластието, е в своята пълнота и цялост типично олицетворение на анархизма.

В името на тържеството на великите идеи, Махновщината даде 300 хиляди жертви - прекрасни синове на своя народ. Отхвърли всички съюзи с привържениците на държавността и в тежките условия на гражданската война в своя обсаден район, развяваше и продължава да развява черното знаме, на което пише: ЗАЕДНО С УГНЕТЕНИТЕ, ПРОТИВ УГНЕТИТЕЛИТЕ - ВИНАГИ!

Накрая няколко думи за анархизма. Анархизмът не е мистика, не е утопия, не е разговор за прекрасното или вик на отчаяние. Не, анархизмът, преди всичко друго, е велик със своята преданост към угнетеното човечество. Той зове масите на борба за правда, води ги към героизъм и саможертва и в днешно време се явява единственото учение, на което трудещите се могат да се опрат в своите борби. Махновщината и анархизмът са тясно преплетени помежду си и това е естествено, защото пътят и за едното, и за другото движение, е един и той води към идеята за свобода, равенство и братство. Не случайно въстаническото махновско движение, от всички социални учения, се спря именно на анархизма и смело провъзгласи своите лозунги:

- За безвластно, свободно, независещо от никого общество, за свободен труд, за свобода!

Да живее Махновщината: въстаническо революционно движение!

Да живее Махновщината: свободен съюз на работниците и селяните!

Да живее Махновщината: кръвно свързана с анархизма!

Пропаганден отдел към щаба на Революционната въстаническа армия на Украйна (Махновци)

 

(Това е откъс от листовката "Същност на Махновщината" издадена и разпространявана от махновската армия.)


Source: Анархистическа група Васил Икономов / Федерация на анархистите в България

Return to The Nestor Makhno Archive