Program utarbetat 

av "Sektion för kultur och uppfostran inom den makhnovistiska Upprorsarmén".

1921


l. Vilka är makhnovisterna och vad är det som de kämpar för?

Makhnovisterna är bönder och arbetare som redan 1918 gjorde uppror mot brutaliteten hos den borgerliga tyska, ungerska och österrikiska makten och dessutom mot hetmanen av Ukraina. Makhnovisterna är arbetare som har höjt fanan i kamp mot varje form av förtryck, mot Denikin och mot våldet och lögnen varifrån de än kommer. Makhnovisterna är de arbetare som i hela sitt liv genom sitt arbete har berikat borgarklassen i allmänhet och som just nu framför allt berikar sovjeterna.

2. Varför kallas de för makhnovister?

Därför att vi under reaktionens svåraste och allvarligaste dagar här i Ukraina i våra led hade den oförtröttliga vännen och kämpen Makhno, vars röst gjorde sig hörd över hela Ukraina. Han protesterade mot våldet mot arbetarna varifrån det än kom och manade till kamp mot förtryckarna, tjuvarna, usurpatorerna och de politiska charlatanerna, vilka alla försökte att bedra arbetarna. Denna röst ljuder ännu bland oss i våra led, den upphör aldrig att mana till kamp för att nå det slutliga målet: Arbetarnas befrielse från varje förtryck av vilket slag det vara må.

3. Hur tror man att denna frigörelse skall gå till?

Genom att störta den monarkistiska, republikanska, socialdemokratiska, kommunistiska och bolsjevikiska regeringskoalitionen. I dess ställe skall det komma fritt valda arbetarråd vilka skall utgöra en regering utan skrivna och godtyckliga lagar. Det äkta rådssystemet är inte auktoritärt (till skillnad mot socialdemokraterna och kommunisterna-bolsjevikerna som i dag betecknar sig själva som makthavarna i Sovjetryssland). Det är den renaste formen av socialism, det är anti-auktoritärt och anti-statligt, oberoende av olika slags myndigheter. Det möjliggör för varje arbetare - ensam eller i samverkan med andra - att forma sin tillvaro och sitt välbefinnande i enlighet med solidaritetens, vänskapens och jämlikhetens principer.

4. Hur tolkar makhnovisterna den sovjetiska regimen?

Arbetarna bör själva få välja sina egna råd (sovjeter) som skall verkställa deras vilja och befallningar det är alltså fråga om verkställande och inte om auktoritära råd. Jorden, fabrikerna, företagen, gruvorna, transportsystemen m.m. tillhör de arbetare som där har sin dagliga gärning. De bör alltså socialiseras.

5. Vilka är de vägar som leder till makhnovisternas slutgiltiga mål?

En konsekvent och oförsonlig revolutionär kamp mot all lögn, mot godtycket och våldet varifrån det än må komma; en kamp på liv och död; det fria ordet fritt, den rätta handlingen, en kamp med vapen i hand. Det är bara om vi undertrycker varje regering, var och en som representerar makten, och om vi ända från grunden förstör varje politisk, ekonomisk och statlig lögn, om vi förstör själva staten genom en samhällelig revolution, som vi kan förverkliga ett sant system av arbetar- och bondesovjeter och rycka fram emot socialismen.

 


Source: www.arbetarmakt.nu

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab